نویسنده = صادقی، زین العابدین
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 143-171

10.22054/eenr.2016.8410

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ مهلا صفی نتاج


2. محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی


شماره‌های پیشین نشریه