نویسنده = جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی


شماره‌های پیشین نشریه