نویسنده = صفی نتاج، مهلا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 143-171

10.22054/eenr.2016.8410

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ مهلا صفی نتاج


شماره‌های پیشین نشریه