نویسنده = جهانگرد، اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد


شماره‌های پیشین نشریه