نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-124

10.22054/eenr.2017.9069

مسعود نونژاد؛ اناهیتا روزی طلب