نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند


2. محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد