کلیدواژه‌ها = سازه‌های تاریخی
ارزش‌گذاری آبشارها و سازه‌های تاریخی شوشتر

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 125-137

10.22054/eenr.2017.9070

نوید کارگر ده بیدی؛ قاسم لیانی