نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران: کاربرد شاخص ردپای بوم‌شناختی

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 51-70

10.22054/eenr.2017.9067

محمد حسن طرازکار؛ عفت قربانیان؛ محمد بخشوده