نویسنده = ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند