تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی - نبش احمد قصیر- دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.دفتر فصلنامه اقتصاد محیط زیست.

تلفن: 88554904-021

یا 88725400 داخلی 166

پست الکترونیکی برای مواقع ضروری: 

 

27rezaahmadi@gmail.com

CAPTCHA Image