اثر مالیات خودرو بر انتشار دی‌اکسیدکربن: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گرایش محیط زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سهم عمده‌ای از افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در دهه‌های اخیر که موجب افزایش دمای زمین می‌شود، مربوط به بخش حمل و نقل می‌باشد. طبق توافق کیوتو مبنی بر واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن و کاهش آن به ویژه در بخش حمل و نقل دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی تجربی اثر انواع مالیاتِ خودرو بر انتشار دی‌اکسیدکربن است. به لحاظ نظری انتظار می‌رود این مالیات با ایجاد رغبت در مصرف‌کنندگان و تغییر رفتارشان، آن‌ها را به سمت خرید خودروهای کمتر آلاینده و با مالیات کمتر سوق دهد. اما به لحاظ تجربی، وجود این اثر و اندازه آن موضوع بحث‌های مختلفی بوده است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش داده‌های ترکیبی تأثیر مالیات بر خرید و مالیات بر مالکیت خودرو بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن خودروهای جدید در 14 کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های 2012ـ2007 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً اعمال مالیات در هنگام خرید و مالیات بر مالکیت خودرو و دخیل کردن میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در پایه مالیاتی تأثیر منفی و معنی‌داری بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن دارد و ثانیاً وضع هم‌زمان این دو نوع مالیات، اثرگذاری بیش‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of car Taxation on Carbon Dioxide Emission in Selected Countries of the European Union

نویسندگان [English]

  • Ali Nassiri Aghdam 1
  • Mahnoosh Abdollah Milani 2
  • Samere Yeganeh Siahkal 3
1 Assistant Professor, Department of Planning and Economic Development, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Theoretical Economics Department, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Researcher, MA in Environmental Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important greenhouse gases is CO2. Based on statistical evidence, the transport sector has a remarkable contribution to CO2 emission. Vehicle taxation is basically regarded as a tool which may control CO2 emissions. Theoretically, car taxation inclines consumers’ interest towards purchasing less-polluting vehicles with less tax burden. However, empirically the question arises as whether vehicle taxes could combat carbon dioxide emission and if so which form of veicle taxes would be the most effective one? In this paper, by using the panel data method, the impact of car acquisition and ownership taxes on carbon dioxide emissions of new cars is studied in the 14 member countries of the European Union over 2007 to 2012. The results suggest that implementating these two types of taxes has a significant and negative impact on CO2 emission, provided that CO2 parameter included in the tax base. Furthermore, the simultaneous implementation of these taxes could be more effective in reducing CO2 emission produced by cars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car Acquisition Tax
  • Car Ownership Tax
  • CO2 Emission
  • Transportation