بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران: تحلیل داده - ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد تحلیل داده- ستانده پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا جدول داده ستانده برای سال 1394 بروزرسانی گردیده سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی و آمارنامه کارگاه‌های صنعتی میزان مصرف و انتشار دی‌اکسیدکربن محاسبه و در نتیجه به بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مشاهدات نشان داده است که محصولات غذایی آشامیدنی، فلزات اساسی و ساختمان‌های مسکونی به ترتیب اولین تا سومین عامل افزایش مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن در جهت افزایش رشد اقتصادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که برای افزایش رشد اقتصادی به میزان 10 درصد، مصرف انرژی در بخش‏های خدمات حمل و نقل آبی، عمده و خرده‌فروشی و خدمات عمومی باید کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد اقتصادی، مصرف سوخت و انتشار دی‌اکسیدکربن افزایش می‌‌یابد که با به‌کارگیری انرژی‌های جایگزین می‌توان میزان آلودگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Carbon Reduction and Growth Policies in Iran by Input -Output Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Sara Hojjat 1
  • Zeinolabedin Sadeghi 2
  • Hamid Reza Mirzaei Khalilabad 3
1 M.Sc. Energy Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This paper investigates carbon mitigation policies and economic growth in Iran using the input-output analysis approach. The input-output table was first updated for 2015. Using the data in the Iranian Energy Balance Sheet and the Iranian Statistics of Industrial workshops, the CO2 consumption and its emission were calculated. We have then examined the policies for carbon reduction and economic growth in Iran. The results show that food products, base metals and residential buildings are ranked, respectively, as the first, second and third contributors in energy consumption increase as well as the increase in CO2 emission towards enhancing the rate of economic growth. The results also indicate that in the sectors of marine transport services, wholesale and retail services, and public services energy consumption should be reduced for the 10% increase in economic growth. It is concluded that alongside economic growth the fuel consumption and carbon dioxide emissions will increase, hence necessitating the use of alternative substitutable energies in order to reduce the pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Energy Consumption
  • Carbon Dioxide Emissions
  • Input-Output Analysis