مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن با رویکرد پنل فضایی و پیچیدگی اقتصادی: مطالعۀ موردی کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص ارتقاء تکنولوژی، انباشت دانش و تنوع کالایی در تولید هر کشور می‌باشد و نماگری از سطح شکوفایی و توسعه است. در این فرایند، ارتباط انتشار دی‌اکسیدکربن و آسیب‌های محیط‏زیستی، مصرف انرژی و پیچیدگی اقتصادی کشورها از چالش‌های موجود می‌باشند. این پژوهش به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می‌پردازد. جهت نیل به این هدف از رویکرد پنل پویای فضایی در دوره زمانی 2017-1995 استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف انرژی رابطه مثبت و معنی‌داری با انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. بدین مفهوم که در کشورهای عضو اوپک از یک سو، به علت نبود تکنولوژی پیشرفته، شدت انرژی بالایی دارند و از سوی دیگر عمده انرژی مصرفی آنها سوخت‌های فسیلی است، لذا سطح آلایندگی بالایی دارند. همچنین بین پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی‌اکسیدکربن رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. با توجه به آنکه اکثر کشورهای عضو اوپک در مراحل اولیه توسعه می‌باشند، افزایش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن دور از انتظار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Consumption and Carbon Dioxide Emission Using Spatial Panel and Economic Complexity Approach: A Case Study of OPEC Member Countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmudi Asl 1
  • Parvaneh Kamali Dehkordi 2
  • Abdolkhalegh Ghobeyshavi 3
  • Fereshteh Abdollahi 3
1 M.A. Theoretical Economics, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Payamnoor University, Tehran, Iran
3 M.A. Economic Development and Planning, Ahvaz University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Economic complexity is an indicator of technological advancement, accumulation of knowledge and product diversity in the production of a country and is an indicator of the level of prosperity and development. In this process, the relationship between carbon dioxide emissions and environmental damage, energy consumption and economic complexity of countries are among the existing top challenges. This study examines the relationship between economic complexity, energy consumption and carbon dioxide emissions in OPEC countries. To achieve this goal, the dynamic space panel approach is used for the period 1995-2017. The findings show that energy consumption has a positive and significant relationship with carbon dioxide emissions. This means that due to the lack of advanced technology in OPEC member countries they experience high energy intensity. Moreover, since their main energy consumption is based on fossil fuels they have a high level of pollution. There is also a direct and significant relationship between economic complexity and carbon dioxide emissions. Given that most OPEC members are in the early stages of development, an increase in carbon dioxide emissions is not unexpected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • Carbon Dioxide Emission
  • Energy Consumption
  • Spatial Panel
  • OPEC