نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آلاینده های بخش های مختلف اقتصاد بر مخارج بهداشت و درمان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-80

10.22054/eenr.2016.8407

صغری قبادی؛ بهزاد علی پور