نویسنده = اسفندیار جهانگرد
تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند


محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد