نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر مالیات خودرو بر انتشار دی‌اکسیدکربن: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا

دوره 3، شماره 6، پاییز 1398، صفحه 105-130

10.22054/eenr.2019.12484

علی نصیری اقدم؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ سامره یگانه سیاهکل