نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی پروتکل کیوتو در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (از منظر اقتصاد محیط زیست)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1398، صفحه 115-142

10.22054/eenr.2020.12491

امیرحسین مزینی؛ حسین صادقی؛ رضوان یزدان پناه