کلیدواژه‌ها = پایداری محیط زیست
تعداد مقالات: 2
1. اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران: کاربرد شاخص ردپای بوم‌شناختی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-70

10.22054/eenr.2017.9067

محمد حسن طرازکار؛ عفت قربانیان؛ محمد بخشوده


2. عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

10.22054/eenr.2015.7000

عباس میرزایی؛ حامد دهقانپور؛ محمود بخشوده؛ سیامک جمشیدی