کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 73-92

10.22054/eenr.2019.12470

روح اله کهن هوش نژاد؛ محمدحسین التمیمی


بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن

دوره 1، شماره 1، دی 1396، صفحه 65-93

10.22054/eenr.2015.6999

فرشاد مومنی؛ الهام کمال؛ رقیه محمدخان پور اردبیل