نقش عوامل زیست‌محیطی در قیمت خودرو در ایران: کاربرد مدل قیمت هدانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس و محقق اقتصاد محیط‌زیست، تهران، ایران

چکیده

خودروها از لحاظ فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند، در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه‌ای از قیمت‌های ویژگی‌های متفاوت تعیین می‌شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای متداول در کشور، با تأکید بر عوامل زیست‌محیطی و با استفاده از مدل قیمتی هدانیک می‌باشد. به این منظور 19 مدل خودرو مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل مختلف بر آن‌ها اندازه‌گیری شده است. بعد از تخمین و تحلیل داده‌ها، نتایج حاکی از آن است که متغیر حجم موتور بیشترین تأثیر را بر روی قیمت خودروها دارد. همچنین معنادار نبودن میزان انتشار دی‌اکسیدکربن خودروها در مدل مورد بررسی، نشان از بروز پدیده شکست بازار در صنعت خودرو می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه امروزه معضل آلودگی هوا گریبان‌گیر اکثر شهرهای بزرگ کشور است، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی دیگر از آنجایی که مهم ترین علت شکست بازار نامتقارن بودن اطلاعات بین بخش‌های صنعت و اجتماع بیان شده است، حساس‌سازی اجتماعی نسبت به میزان آلایندگی خودروها از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. بدین منظور در انتهای مقاله حاضر، توصیه‌های سیاستی مبنی بر لزوم استفاده از برچسب‌های انرژی و زیست‌محیطی در صنعت خودرو مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Factors in Car Prices in Iran: The Application of Hedonic Pricing Model

نویسندگان [English]

  • , Abdolrasoul Ghasemi 1
  • shiva soroushnia 2
1 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Independent Environmental Economics Researcher, Tehran, Iran
چکیده [English]

Vehicles have different technical, safety, and physical features. In the hedonic price model car prices are determined by a combination of prices for the various features. The main objective of this study is to specify the factors which affect the price of vehicles in Iran, with an emphasis on environmental factors using the Hedonic price model. For this purpose, 19 vehicle models have been studied and the impact of various factors is measured. The results indicate that the volume of engine has the greatest effect on car prices. The lack of significant impact of carbon dioxide emissions from cars in the model indicates the market failure. Therefore, planning and policy-making in this area are essential due to  air pollution which affects many cities in Iran. Asymmetric information between different industries and society is one of the causes of market failure; hence, social awareness policies are necessary. In this regard, policy recommendations are suggested based on the use of energy and environmental labels in the automobile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedonic Pricing
  • Car Price
  • Air Pollution
  • Eco Label