محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مقاله تابع فاصله هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیست­محیطی 30 استان ایران برای سال­های 1390ـ1385 بر اساس داده­های تابلویی به­کار گرفته است. نتایج نشان می­دهند؛ میانگین کارایی فنی زیست­محیطی کشور در طی سال­های 1390ـ1385 معادل 6961/0 بوده است. به طوری­که با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسط به میزان 66/43 درصد و کاهش همزمان انتشار 2CO به 39/30 درصد، بدون تغییر در نهاده­ها و تنها با استفاده از فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور شده و به کارایی دست می­یابند. همچنین نتایج نشان می­دهند؛ برای اکثر استان­های کشور، کارایی فنی زیست­محیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است. در میان استان­ها، تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین کارایی فنی زیست­محیطی هستند. در نهایت با اندازه گیری کارایی فنی زیست محیطی استان ها، می توان برای هر استان به ارائه ی اهداف جداگانه ای پرداخت. به طوری­که برای استان­های با کارایی انرژی کمتر، که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده­ها خواهند داشت؛ اهداف جداگانه­ای نسبت به سایر استان­ها طرح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Environmental Technical Efficiency in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

This paper extends recently developed parametric hyperbolic distance function to the analysis of environmental technical efficiency for a panel data of 30 provinces in Iran from 2006 -2011.The results show that average of environmental technical efficiency in Iran, from 2006-2011, has been 0.6961. So that, real GDP increased by an average of 43.66 percent and the simultaneous reduction CO2 emissions to 39.30 percent, without any change in inputs and only using current technology, resulting in improved performance production country and achieve efficiency. The results show that, for most provinces, the technical environmental efficiency has been on the decline over time, and has been a downward trend. Among the provinces, Tehran has the least and Sistan - Baluchestan has the highest environmental technical efficiency. Finally, with measurement of environmental technical efficiency provinces can be paid for to provide separate targets. So that for the provinces with lower energy efficiency will have the greater potential for reducing energy consumption and emissions, compared with other provinces based on  separate goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Provinces of Iran
  • Environmental Technical Efficiency
  • Hyperbolic Distance Function
دریجانی، علی؛ شرزه­ای، غلامعلی؛ یزدانی، سعید؛ پیکانی، غلامرضا؛ صدرالاشرافی، سید مهریار (1384)؛ "برآورد کارایی زیست­محیطی با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی: مطالعه موردی کشتارگاه­های دام استان تهران"، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره51، پاییز1384، صفحات 145-113.
رضائی، علی؛ آماده، حمید؛ محمدی، تیمور (1391)؛" تحلیل بهره­وری و کارایی زیست­محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع فاصله ای جهت­دار"، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره2، بهار 1391، صفحات 126-93.
سیفی، احمد؛ سلیمی فر، مصطفی؛ فنودی، هانیه (1392)؛ "اندازه­گیری کارایی زیست­محیطی: بررسی موردی نیروگاه­های حرارتی تولید برق در استان­های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی"، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال دوم، شماره7، تابستان 1392، صفحات 41-17.
صادقی، سید کمال؛ اکبری، اکرم؛ ممی­پور، سیاب (1391)؛ "بررسی رابطه کوزنتسی در کشورهای اسلامی منتخب با تأکید بر کارایی محیط زیست. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی"، سال اول، شماره2، بهار 1391، صفحات 148-127.
مهرگان، نادر، دلیری، حسن (1389)؛ "کاربرد استتا در آمار و اقتصاد سنجی"، نورعلم و دانشکده علوم اقتصادی، تهران، چاپ اول.

ب) لاتین

Coelli, Tim, Perelman, Sergio (1999);" Technical efficiency of European railways: a distance function approach", Applied Economics, 32, 1967–1976.
Cuesta, Rafael.A, Knox Lovell, C.A, Zofio, Jose.L (2009); "Environmental efficiency measurement with translog distance functions: A parametric approach", Journal of Ecological Economics, 68, 2232–2242.
Diewert, W.E. (1976); "Exact and superlative index numbers", Journal of Economic, 4, 115–145.
Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K. (1985); "The Measurement of Efficiency of Production", Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston.
Goto, M, Otsuka, A, Sueyoshi, T (2014)." DEA (Data Envelopment Analysis) assessment of operational and environmental efficiencies on Japanese regional industries". Energy, 66, 535-549.
Graham, M (2004)." Environmental Efficiency: meaning and measurement and application to Australian dairy farms". Presented at the 48th Annual AARES Conference, Melbourne, Victoria, February 2004.
Kumbhakar, Subal C (1990); "Production frontier, panel data and time-varying technical efficiency", Journal of Econometrics, 46, 201–212.
Li, X-G, Yang, J, Liu, X-J (2013)." Analysis of Beijing’s environmental efficiency and related factors using a DEA model that considers undesirable outputs", Mathematical and Computer Modelling 58, 956–960.
Tores-Reyna, O (2007);" Panel Data Analysis Fixed and Random Effects using Stata, Princeton university", United States, editing 6.
Vlontzos, G, Niavis, S, Manos, B (2014)." A DEA approach for estimating the agricultural energy and environmental efficiency of EUcountries", Renewable and Sustainable Energy Reviews 40, 91–96.
Zhang, Zibin, Ye, Jianliang (2015); "Decomposition of environmental total factor productivity growth using hyperbolic distance functions: A panel data analysis for China", Journal of Energy Economics 47, 87–97.