نویسنده = ���������� ���������������������� ������ ������������������
اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادی و ارتباط آن با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 47-72

10.22054/eenr.2019.12469

الهه کوچکی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی