تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 1-24

10.22054/eenr.2017.9065

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ معصومه السادات سجادی


ثر شوک‌های قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهای عضو اوپک (کاربرد مدل NARDL)

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 25-50

10.22054/eenr.2017.9066

سیاب ممی پور؛ زیبا ساسانیان اصل؛ صغری جعفری


بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن

دوره 1، شماره 1، دی 1396، صفحه 65-93

10.22054/eenr.2015.6999

فرشاد مومنی؛ الهام کمال؛ رقیه محمدخان پور اردبیل


محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی


عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

دوره 1، شماره 1، دی 1396، صفحه 95-110

10.22054/eenr.2015.7000

عباس میرزایی؛ حامد دهقانپور؛ محمود بخشوده؛ سیامک جمشیدی


محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد


ارزش‌گذاری آبشارها و سازه‌های تاریخی شوشتر

دوره 2، شماره 3، دی 1397، صفحه 125-137

10.22054/eenr.2017.9070

نوید کارگر ده بیدی؛ قاسم لیانی


مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 143-171

10.22054/eenr.2016.8410

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ مهلا صفی نتاج


تجزیه و تحلیل اقتصادی مصرف انرژی در مزارع تولید چای شهرستان لاهیجان

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 1-20

10.22054/eenr.2019.12473

مهرشاد شریفی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ فاطمه پدیدار خناچاه


بررسی سنجش آگاهی مردم در خصوص ارزش جنگل‌های هیرکانی در حوزه‌های فریرود ـ زیلکی رود، دوهزار - سه هزار، بلیران و چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1-28

10.22054/eenr.2019.12480

محسن جوانمیری پور؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ نریمان بیات


بررسی کشش جانشینی بین نهاده‌های آلوده‌کننده و غیرآلوده‌کننده در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 21-47

10.22054/eenr.2019.12474

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی؛ مریم قاسمی


برآورد ارزش اقتصادی خدمات تفرجی – حفاظتی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

دوره 3، شماره 7، بهمن 1398، صفحه 27-50

10.22054/eenr.2020.12487

مرتضی تهامی پور؛ فتانه کولیوند؛ مهیا وروانی